nijmegen

Toekomst

Jongeren enthousiast maken voor techniek en voor het kiezen van een technisch beroep is het doel van de Techniekweek en –dag. Deze evenementen moeten er mede voor zorgen dat jongeren vroeg(er) in aanraking komen met techniek. Ook is het van belang hun ouders, docenten én leerkrachten te laten ervaren dat werken in de techniek een goede toekomst biedt.